Muu

Algusaeg:

E, 11.12.2023 17:00

Lõpuaeg:

E, 11.12.2023 18:30

Toimumiskoht:

Saku Vallavalitsus

Korraldaja:

Saku Vallavalitsus

Pilet:

Tasuta

Hea Saku valla elanik, ettevõtja või koostööpartner!

Ootame Sind esmaspäeva, 11. detsembri õhtul kell 17:00-18:30 Saku vallamajja (Juubelitammede tee 15, Saku), et koos mõelda, mida saaksime ühiselt teha, et kogukonnas pikendada toodete eluiga, suurendada olemasolevate materjalide ja esemete ringlust, vähendada jäätmeteket ja ressursikasutust.

Soovime luua võimalused koduvallas jätkusuutliku parandustubade ja ringluspunktide võrgustiku üles ehitamiseks. Oleme kaasanud konsultatsiooniettevõtted Civitta ja Alkraneli, kes toetavad parimate praktikate kaardistamise, alternatiivsete lahenduste analüüsi ja väljapakkumise ning kogukonna elanike ja ettevõtjate huvide ja võimaliku ühisosa väljaselgitamisega.

Seminaril anname ülevaate ringmajanduse toimimis- ja rahastusmudeli väljatöötamise projekti eesmärkidest, ajakavast, olemasolevast ringmajandusega seotud ettevõtete võrgustikust, parandustubade ja ringluspunktide parimatest praktikatest. Seejärel soovime koos teiega arutleda, milline on teie huvi ja nägemus parandusvõimaluste loomisest ja kasutamisest ning materjalide ringlusse suunamisest ja kasutusse võtmisest.

Taustainfo soovi korral on parandustubade heaks näiteks Tartu Paranduskelder: https://paranda.ee/ ning ringluspunktide näide Norrast: https://www.futurebuilt.no/English/Pilot-projects#.

Oled oodatud ka seda kutset jagama teiste huvilistega.
Ootame aktiivset osavõttu ja kaasa mõtlemist!