Liikumine, võimlemine, skaudiring

Toimumiskoht:

Saku Gümnaasiumi algkoolimaja

Toimumisajad:

14.20-15.05
15.15-16.00

Vanusegrupp:

2.-5. klass

Teenusepakkuja:

Kontakt:

Marge Hansumäe

Hind:

Tasuta
Saku koolis alustab 24.01.2024 kell14.20 tegevust Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Saku rühm.

Kes on noorkotka ja kodutütred

Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik noorteorganisatsioon, kuhu saavad kuuluda noormehed vanuses 7-18 aastat.

Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal loodud Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev üle-eestiline vabatahtlik noorteorganisatsioon, kuhu saavad kuuluda tütarlapsed vanuses 7-18 aastat.

Noorkotkaste ja Kodutütarde tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale. Kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendame noorte ajalooteadmisi, süvendame arusaamist kodanikuõpetusest ja arendame nende kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused. Muuhulgas on noorkotkad ja kodutütred vaprad looduses üleelamises, tublid laskesportlased ning õpitud teadmisi ja väärtusi oskavad poisid ja tüdrukud rakendada ka igapäevaelus!

Mida noortele pakume?

  • Võimaluse leida endale tõelised sõbrad, kellega avastada Eestit ja võimalusel ka välismaad.
  • Vaba aja sisustamist põneva ja seiklusrikka tegevusega. Tule ja pane ennast proovile!
  • Õpitud oskused ja teadmised kuluvad kindlasti ära nii kodus kui ka koolis.
  • Noorte Kotkaste organisatsioonis luuakse oma edule ja väärtustele tugeva baasi!

Missioon

Meie missioon on vabatahtlikust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu.

Visioon

Oleme Eestimaa noorte esmane võimalus panustada riigikaitsesse!

Kuulumine organisatsiooni annab noortele võimaluse osaleda rühmatundides,laagrites ja võistlustel. Kogu tegevus organisatsioonis on noortele tasuta ja noortejuhid, kes noori õpetavad on vabatahtlikud.

Kui kellelgi tekib lisaküsimusi siis võib julgelt mulle kirjutada.

Marge Hansumäe

Saku KT rühmavanem
Saku NK rühmapealik
sakuktnk@gmail.com