Mõttemängud

Toimumiskoht:

Kultuurikeskus, Teaduse 1, ruum 105 (kaart)

Toimumisajad:

vt kirjeldust

Vanusegrupp:

Teenusepakkuja:

Saku Valla Kultuurikeskus

Kontakt:

Viive Tutt
Tel. 5247909

Hind:

7€

Registreerimine algab 4. septembril ARNO keskkonnas. Esimene tund 14.09

N kl 14 Male ABC 1-2 klass
N kl 15 al. 3 klass ja edasijõudnud
N kl 17 täiskasvanud

MALEST

Malemäng arendab abstraktset mõtlemist, õpetab püstitama eesmärke ja neid täitma, õpetab püsivust ja iseseisvust eesmärkide saavutamisel, toetab isikupära ja julgust oma ideede teostamisel.  Male ABC rühma teemad, millega tegeleme õppeaasta jooksul malemängu õppimisel: malemängu eesmärk, reeglid, malendite suhteline ja absoluutne väärtus, male noteerimine, malemängu jaotus ja erinevad eesmärgid, malemängu mõisted;

–     raskete viguritega matistamine, lihtsamad etturilõppmängud;
–     ühe ja kahekäiguliste matiülesannete ja  lihtsamate kombinatsioonide lahendamine.

Maleringi edasijõudnud õpilastega  pöörame  peamist tähelepanu keskmängu ja lõppmängu oskuste arendamisele:

taktikalised võtted, erinevatele viguritele iseloomulikud taktikalised võtted, kombinatsioonid, kombinatsioonide klassifitseerimine ideede järgi, maleülesanded, lõksud.

strateegia alused: vigurite erinev aktiivsus, tsentri probleem, nõrgad ja tugevad väljad, avatud ja poolavatud liinid. Etturilõppmängud, vankrilõppmängud, lõppmängud kergete viguritega.

maleõpetaja ja EOK  kutsega vanemptreener Viive Tutt;  5247909; viivetutt@hotmail.com

Persoonilugu: Viive Tutt

registreerimise juhend