Teater, muusika, tants

Toimumiskoht:

Kultuurikeskus, Teaduse 1, ruum 221 (kaart)

Toimumisajad:

vaata kirjeldusest

Vanusegrupp:

Teenusepakkuja:

Saku Valla Kultuurikeskus

Kontakt:

Juss Kaarepere
Tel. 56674216

Hind:

17 €

Registreerimine algab 4. septembril ARNO keskkonnas. Esimene tund 11.09

E kl 15 grupp I algajad 1
E kl 15.45 grupp II varem osalenud
E kl 16.30 grupp III varem osalenud
E kl 17.15 grupp IV algajad 2

Gruppidesse jaotatakse lapsed vanuse ja muusikaliste eelduste alusel. Kitarriõppe grupitundidesse (4-5 osalejat rühmas)  ootame noori, kellel on huvi praktiliste pillimänguoskuste omandamiseks. Tunnid koosnevad kitarrimängu algtõdede õpetamisest, spetsiaalsetest harjutustest, kuulmise ja jäljendamise, lihtsustatud rütmi- ja akordide märkimissüsteemi ning fonogrammide järgi pilli mängimisest.Tunni pikkus 45 min. Kitarrikursuse peamine eesmärk on omandada esmased praktilised mänguvõtted: meloodiamäng I positsioonis, lihtsamate akordide, rütmide ja kolmkõlade  mängimine jms.
NB! Kohtade arv on piiratud, piisava arvu huviliste korral moodustatakse eraldi rühm ka varasema kitarrimänguoskusega noortele!

Esimestes tundides osalemiseks pole kitarri omamine vajalik, saab kasutada huvikeskuse instrumente, kuid hilisemaks õppetööks on kitarri ostmine vajalik.

Kitarri olen õppinud Georg Otsa Nimelises Muusikakoolis pop-jazz osakonnas, lisaks õppinud Tallinna Ülikooli koolimuusika osakonnas. Õpetanud olen juba üle 10 aasta. Hetkel õpetan Kuusalu Kunstide Koolis, Laagri- ja Saku Kultuurikeskuses.

registreerimise juhend