Liikumine, võimlemine, skaudiring

Toimumiskoht:

Kiisa Noortekeskus

Toimumisajad:

N 16.00-17.30

Vanusegrupp:

7-18-aastased noored

Teenusepakkuja:

Saku Valla Noortekeskus

Kontakt:

Kätlin Otstavel

Hind:

15€

Saku noortekeskus korraldab koostöös Päästeametiga pääste- ja ohutusealast noorteringi, mis toimub üks kord nädalas Saku Noortekeskuses Kiisal ja Sakus ajavahemikul 02.10 – 04.06. Huvitegevus kestab 90 minutit.

PS! Kiisal alustame 5. oktoobril!

Päästeala noorteringi õpiväljundid:

  • noorpäästja oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid.
  • noorpäästja teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda.
  • noorpäästja on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile helistada ja abilistele teed juhatada.
  • noorpäästja teab esmaabiosutamise ohte ja oskab rakendada peamisi esmaabivõtteid.
  • noorpäästja tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske.
  • noorpäästja oskab ohutult liigelda ning kasutada turvavarustust.
  • noorpäästja oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda.
  • noorpäästja on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.
  • noorpäästja teab kuidas käituda erinevates kriisiolukordades.

Päästeala noorteringi on Sakus ja Kiisal tehtud eelnevatel aastatel. Mõlemast laagrist on tublimad lapsed saadetud ka Päästeala noortelaagrisse. Aasta tippsündmusena toimuvas laagris on lastel hea võimalus omandatud teadmised ka praktikasse rakendada.

REGISTREERIMISE JUHEND